Kontakt

Nyborg Musikskole
Provst Hjortsvej 9E
5800 Nyborg

Musikskolens kontor:
Tlf. 63 33 70 27
musikskolen@nyborg.dk

For kontakt med musikskolens lærere ved afbud eller lignende, se venligst lærerlisten.

Nyborg Musikskole har ingen sekretær, da vi prioriterer at bruge lønbudgettet på undervisning fremfor administration. Derfor kan kontoret være lukket, hvis der er møder, eller hvis vi underviser. I så fald kan man skrive en mail, som vi altid besvarer ved førstkommende lejlighed.

Musikskoleleder Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk

Souschef Anna Bettina Dalmark anh@nyborg.dk
Tlf. 21739355.

For kontakt med musikskolens bestyrelse: Se venligst fanen “Om musikskolen”.