Priser, tid og sted

Sæson 2023-2024:

FØRSKOLE  for 2-5 årige, sæson 30 uger. Pris 8 månedsrater á 245,- . Man er dog kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen.
Musikalsk Legestue 1 for 2-3 årige børn med voksenledsagelse.
Tirsdag 16.10-16.55.
Musikalsk legestue 2 for 4-5 årige børn m/u voksenledsagelse efter aftale.
Mandag 16.40-17.25.
Begge hold undervises i Musikskolens Hus, Provst Hjortsvej 9 E i Nyborg. Der skal være mindst 8 tilmeldte elever, for at holdet oprettes.
Undervisningen begynder i uge 35 2023 og slutter uge 18 2024.

GRUNDSKOLE for børn i 0.-2. klasse, sæson 36 uger. Pris: 10 månedsrater á 248,- Undervisningen begynder i uge 35 2023 og slutter uge 25 2024.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I NEDENSTÅENDE TIDER. VI ARBEJDER OGSÅ PÅ AT SÆTTE FLERE HOLD I GANG CENTRALT PÅ KOMMUNENS FOLKESKOLER. 

Musikskolens Hus, Nyborg: Tirsdag kl. 17.00-17.45 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.
Langtved Friskole: Mandag 13.10-13.55 Musikalsk Værksted for børn i 0.-2. klasse.
Vibeskolen i Ullerslev: Torsdag 13.45-14.30 Musikalsk Værksted for børn i 0.-1. klasse og 14.30-15.15 for børn i 2.-3. klasse.
4Kløverskolen i Ørbæk: Onsdag 13.10-13.55 Musikalsk Værksted for børn i 0.-1. klasse og 14.00-14.45 for børn i 2.-3. klasse.
4Kløverskolen i Frørup: Onsdag 15.15-16.00 Musikalsk Værksted for børn i 0.-1. klasse.

SANG – OG INSTRUMENTALUNDERVISNINGEN
Undervisningen begynder 14. august 2023 og slutter 17. juni 2024. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt i sololektioner, og dette vil være normalen i langt de fleste uger. Men i løbet af sæsonen kan der være små og store projekter m.m. Dette meddeles i god tid, og er kun for de elever, hvor det er relevant.
Sang – og instrumentalundervisningen begynder i uge 33 2023.
Sammenspil, kor og hørelære begynder i uge 35 2023.

Takster for sang- og instrumentalundervisning:
Bemærk venligst, at taksterne herunder gælder for elever fra 0 til 25 år. For elever over 26 år – se venligst under “voksentakster”.

  • 11 månedsrater á kr. 460,- for 25 minutters undervisning om ugen.
  • 11 månedsrater á kr. 555,- for 30 minutter om ugen.
  • 11 månedsrater á kr. 648,- for 35 minutter om ugen
  • 11 månedsrater á 740,- for 40 minutter om ugen.
  • Kor, hørelære og sammenspil uden soloundervisning 11 månedsrater á kr. 105,- 
  • Bigband 2×45 minutter 11 månedsrater á 210,-

Bemærk, at kor, sammenspil, hørelære og bigband er gratis for musikskoleelever, der modtager soloundervisning med betaling.
Alle elever betaler et beløb på 100,- pr. sæson som dækker copydan-afgift, samt fotokopiering i forbindelse med den enkelte elevs undervisning.

INSTRUMENTLEJE
Instrumentlejen gradueres efter instrumentets indkøbspris.
Årlig leje for klasse A: 960,- klasse B: 740,- klasse C 480,- og klasse D 240,- Instrumentlejen deles i to rater og opkræves i forbindelse med oktober – og februarkontingentet. Kontakt musikskolens kontor for at høre nærmere om prisklasser. musikskolen@nyborg.dk

DRAMA OG TEATERSJOV.
Drama og teatersjov for børn fra 9-17 år.
Hold FAST for 9-12 årige mandag 17.15-18.30.
Hold MASKEN for 13-17 årige mandag 18.45-20.00.
Pris pr. sæson kr. 1060,- fordelt på to rater á 530,-

Underviser: Caroline Vostrup Hahn.
Sted: Bastionen, Nørrevoldgade 63, Nyborg.

BALLET. (For yderligere information, se fanen “BALLET”).
Pre-ballet for 4-6 årige 60 minutter: 10 månedsrater á 364,-
Klassisk 1 for 7-8 årige 60 minutter: 10 månedsrater á 364,-
Klassisk 2-3 for 9-10 årige 75 minutter: 10 månedsrater á 415,-
Klassisk 4 for 11-13 årige 75 minutter: 10 månedsrater á 415,-
Klassisk 5 for 13-15 årige 90 minutter: 10 månedsrater á 466,-
Tåspids, supplement for klassisk 4 og 5, 30 minutter: 10 månedsrater á 184,-
Ung over 16 år og voksne 75 minutter: 10 månedsrater á 415,-