Børnehold 2-9 årige. Der forbeholdes ret til ændring af holdtider.

Musikalsk legestue 1 for 2-3 årige

Tirsdage 16.10 - 16.55

Læs mere

Musikalsk legestue 2 for 4-5 årige

Mandage 16.40 - 17.25

Læs mere

Musikalsk Værksted 0.-2.klasse, Nyborg

Tirsdage 17.00 - 17.45

Læs mere

Musikalsk Værksted 1, Vibeskolen Ullerslev (0.-1. klasse)

Læs mere

Musikalsk Værksted 1, Ørbæk (0.-1. klasse)

Onsdage 13.05 - 13.50

Læs mere

Musikalsk Værksted 2, Vibeskolen Ullerslev (2.-3. klasse)

Læs mere

Musikalsk Værksted 2, Ørbæk (2.-3. klasse)

Onsdage 14.00 - 14.45

Læs mere

Musikalsk værksted, 0.-2. klasse, Langtved

Mandage 13.10 - 13.55

Læs mere

Musikalsk værksted, 4Kløverskolen Frørup, 0.-1. klasse

Læs mere